Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Vyjadrenie: Ombudsmanka: Prístup k informáciám musí byť v demokracii garantovaný

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 28. septembra (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pri príležitosti Medzinárodného dňa prístupu k informáciám pripomína dôležitosť garancie tohto základného práva. Podľa ombudsmanky je v záujme ochrany práv a slobôd potrebné, aby i v kontexte koronakrízy alebo mimoriadnej situácie mali všetci ľudia dostatok informácií a zabezpečenú efektívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi.

      Uviedla, že zabezpečenie dostatočnej informovanosti všetkých ľudí je dôležité, a to aj v núdzovom stave, v ktorom sa v prvej polovici roka ocitla i Slovenská republika. "Musíme sa poučiť z pandémie a urobiť všetko pre garanciu dostatočnej informovanosti verejnosti a možnosti vyhľadať si informácie o prijímaných nariadeniach či opatreniach. Práve transparentnosť a jasné informácie totiž posilňujú dôveru občanov a občianok vo verejné inštitúcie. Táto dôvera je najmä v čase krízy veľmi dôležitá," povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
      Plnohodnotná informovanosť a komunikácia sú podľa ombudsmanky v právnom štáte mimoriadne dôležité. Právo na informácie je jedným zo základných práv, ktoré ako verejná ochrankyňa práv chráni. V prípadoch, keď základné práva a slobody porušujú orgány verejnej správy (úrady), je možné obrátiť sa na ňu s podnetom. Prípad následne preskúma a ak skonštatuje porušenie práv, žiada orgán o nápravu.
Prípady porušení práva na informácie riešila ombudsmanka aj v minulom roku

      Počas minulého roka sa v súvislosti s garanciou prístupu k informáciám ombudsmanka venovala rôznym problémom, ktoré zhrnula vo svojej výročnej správe v samostatnej kapitole. Išlo o prípady porušenia ustanovení zákona o slobode informácií týkajúcich sa najmä nesprístupňovania informácií na základe žiadosti občanov.
      V súvislosti s ochranou práva na informácie bola aktívna aj vo veci 50-dňového moratória na volebné prieskumy. Svoje stanovisko poskytla Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Vyjadrila sa v ňom k protiústavnosti predĺženia moratória a podporila postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej.
      Okrem toho sa ombudsmanka vo výročnej správe zmienila aj o sprístupňovaní informácií o rozhodovacej činnosti súdov a uplatňovaní si volebného práva občanmi a občiankami Slovenskej republiky nachádzajúcich sa v čase volieb v zahraničí.
O Medzinárodnom dni prístupu k informáciám

      Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo minulý rok 28. september za Medzinárodný deň prístupu k informáciám. Tento rok sa bude primárne sústrediť na právo na informácie v čase krízy, pretože ako uvádza OSN, v kontexte pandémie COVID-19 je ešte dôležitejšie si pripomínať dôležitosť a prínos zákonných a politických záruk pre záchranu životov, budovanie dôvery a pomoc pri formulovaní udržateľných politík. UNESCO preto podporuje aktivity, ktoré sa venujú posilňovaniu otvorenej vedy, viacjazyčnosti a mediálnej a informačnej gramotnosti. Zároveň podporuje aj projekty zamerané na posilnenie informačno-komunikačných technológií pre osoby z marginalizovaných skupín a osoby so zdravotným postihnutím.
      Verejná ochrankyňa práv považuje tieto témy za dôležité. Dlhodobo sa venuje ochrane práv menšín, vylúčených komunít či skupín s iným znevýhodnením a odporúča viaceré zmeny na systémovej úrovni.

 

© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.