Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Adamová, Karolína, Světla a stíny středověkého práva. Příspěvek k aplikaci "Principů" E. F. Smidaka.

Adamová, Karolína, Světla a stíny středověkého práva. Příspěvek k aplikaci "Principů" E. F. Smidaka.
Luzern: Avenira, 2006, 158 strán
Jozef
Beňa
Miroslav
Lysý
Princípy Emila F. Smidaka založené na rovnováhe moci a zodpovednosti, sa podujala aplikovať na stredoveké pomery Karolína Adamová vo svojej monografii z roku 2006.1) Aj podtitul knihy
Příspěvek k aplikaci "Principů" E. F. Smidaka
jasne naznačuje zdroj inšpirácie pre interpretáciu etapy právnych dejín, ktoré sa autorka monografie rozhodla spracovať.
Prvé kapitoly rozpracúvajú otázky ako princíp moci a zodpovednosti, akciu a reakciu, či
metus a ignotum
, t.j. pozitívny strach a neznámo - to všetko na podklade najvýznamnejších udalostí stredovekej západnej Európy. V ďalších kapitolách autorka opísala niekoľko najdôležitejších zásad, ktoré ovplyvňovali najmä verejnoprávnu stránku stredovekej západnej spoločnosti. Išlo o otázku lénneho systému, termínu Koruna, taktiež otázku suverenity.2) V poslednom prípade sa mohla autorka aj ob šírnejšie pozrieť na daný problém predovšetkým na príklade Veľkej Moravy a jej vzťahu voči Východofranskej ríši. Pokiaľ totiž v stredoveku zvíťazil koncept "národných" štátov, čiže medzinárodnoprávneho partikularizmu, na úkor univerzalizmu jednej ríše, ako dedičke rímskeho impéria, bol tento stav daný neúspechom karlovského aotonsko-sálsko-štaufského impéria, ktoré nedokázali svoju predstavu o nadradenosti aplikovať. A práve Veľká Morava dokázala v tomto prostredí triumfovať impulzmi, ako bol vzťah k pápežstvu (
Industriae tuae
), či menej úspešným pokusom o kultúrnu legitimitu prostredníctvom liturgického jazyka a písma.3)
K. Adamová sa taktiež pokúsila rozobrať niekoľko európskych ústavno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).