Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Akcionárske dohody a ich implikácie na riadenie obchodných spoločností (správa z medzinárodnej vedeckej konferencie)

Akcionárske dohody a ich implikácie na riadenie obchodných spoločností (správa z medzinárodnej vedeckej konferencie)
Mgr.
Martin
Kochan
interný doktorand na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dňa 30. - 31. marca 2016 usporiadala Katedra obchodného a hospodárskeho práva PF UPJŠ v KE v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV, Ústavom štátu a práva AV ČR a kanceláriou PRK Partners medzinárodnú konferenciu na tému
Akcionárske dohody a ich implikácie na správu obchodných spoločností.
Miestom konania konferencie bolo Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice. Cieľom konferencie bolo vytvorenie diskusnej platformy na preskúmanie čiastkovej problematiky práva obchodných spoločností, konkrétne akcionárskych dohôd.
Na konferencii pozostávajúcej zo siedmich ucelených blokov prezentovali celkovo dvadsaťtri príspevkov prednášajúci zo Slovenska, Českej republiky, Holandska, Nemecka, Talianska, Poľska, čomu boli prispôsobené aj rokovacie jazyky konferencie, ktorými boli angličtina, nemčina, čeština a slovenčina.
Vysoká odbornosť príspevkov, garantovaná poprednými osobnosťami právnej vedy, bola doplnená o ich adresnosť k téme konferencie, keďže témy pre jednotlivých prednášajúcich boli určené, resp. dohodnuté dopredu s organizátormi konferencie. To malo zaručiť, aby bola téma konferencie v maximálnom možnom rozsahu vyčerpaná. Témy jednotlivých blokov a príspevky v nich boli systematicky zoradené, pričom na diskusiu v rámci jedného bloku bola vyhradená polhodina času. Právna úprava akcionárskych dohôd nebola prerokovaná len z hľadiska slovenskej jurisdikcie, ale v rámci III. a IV. bloku bol poskytnutý komparatívny pohľad z hľadiska právnej úpravy v Českej republike, Holandsku, Nemecku, Poľsku a Anglicku.
Účastníkov konferencie privítal
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
, vedúci katedry Obchodného a hospodárskeho práva PF UPJŠ v KE, ktorý privítal všetkých účastníkov konferencie, poďakoval organizá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).