Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

BINGHAM, T., The Rule of Law

BINGHAM, T., The Rule of Law
(Vláda práva). London, Allen Lane, 2010, 213 strán
Alexander
Bröstl
Lord Tom Bingham zomrel 11. septembra 2010, pol roka po prvom vydaní tejto publikácie o vláde práva (teda o anglo-americkej obdobe koncepcie právneho štátu). Bol to britský sudca, ktorý doposiaľ ako jediný kontinuálne, v období rokov 1992 - 2008, zastával tri najvýznamnejšie sudcovské funkcie vo Veľkej Británii - Master of the Rolls, Lord Chief Justice of England and Wales a Senior Law Lord of the United Kingdom.
Pozornejší pohľad do útlej knižky ukazuje, že jej ťažiskom je druhá časť, venovaná ôsmim princípom vlády práva:
Prístupnosť práva, Právo nie svojvoľná úvaha, Rovnosť pred zákonom, Výkon moci, Ľudské práva, Spravodlivý proces, Rozhodovanie sporov a Vláda práva (povinnosti štátu) v medzinárodnom práve. Tretia časť publikácie sa zameriava na Terorizmus a vládu práva, ako aj na Vládu práva a suverenitu parlamentu.
Bingham označuje a komentuje dvanásť historických míľnikov na ceste k vláde práva (Magna
Charta
1215,
Habeas Corpus
Act a jeho doplnenie 1679, zrušenie mučenia, Petition of Rights 1628, Bill of Rights 1689, Ústava Spojených štátov amerických, Deklarácia práv človeka a občana 1789, americká listina Bill of Rights 1791, právo vojny a Všeobecná deklarácia ľudských práv 1948). Zaujme možno práve ten, ktorý ako jediný nie je spätý s veľkou dejinnou udalosťou. Je to pozoruhodný zoznam
"Vecí, ktoré je potrebné mať nepretržite na pamäti"
, ktoré spísal Sir Matthew Hale, predseda King's Bench v rokoch 1671 - 1676, čiže vlastne kódex správania sudcu.
Rovnosť pred zákonom podľa Binghama znamená, že by nemalo existovať jedno právo pre bohatých a druhé (iné) právo pre chudobných. Konštatuje, že všeobecný princíp "všetci sú rovní pred zákonom" sa síce dnes prijíma bez problémov, ale že common law s plnou rozhodnosťou čelí otroctvu v Británii až od roku 1772 v súvislosti s prípadom Jamesa Somersetta. Pred jeho kritikou neunikne v tejto veci ani slávny rozsudok Lorda Mansfielda.1)
Predovšetkým má na mysli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).