Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Colotka, P. - Káčer, M. - Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia.

Colotka, P. - Káčer, M. - Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia.
Praha: Leges, 2016, 304 strán.
Prof. JUDr.
Alexander
Bröstl
CSc.
Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Salvete, Petrus, Marcus et Lucia! Prečo študovať právnu vedu (jurisprudenciu), prečo študovať právnu filozofiu (filozofiu práva)? Zdá sa, že pre väčšinu študentov je odpoveď jasná: je to povinný alebo odporúčaný predmet, ktorý musia absolvovať, aby doštudovali. A čo im na ich "prečo?" odpovedajú ich pedagógovia? Môžem sa s čistým svedomím pridať k odpovedi kolegu Briana Bixa:
"Čítanie a účasť na diskusiách právnej vedy rozvíja schopnosť analyzovať a kriticky a tvorivo rozmýšľať o práve. Takéto schopnosti sú vždy užitočné v právnej praxi, obzvlášť vtedy, keď v rámci práva čelíme novým otázkam alebo keď sa pokúšame formulovať alebo obhajovať nové prístupy k právnym problémom. Dokonca aj tí, ktorí potrebujú pre všetko, čo robia, "zhrnuté a podčiarknuté" odôvodnenie by mali byť schopní nájsť dôvod na čítanie právnej teórie.".
1)
Obálka knižky je súčasne pozvánkou do diskusie: Akým záujmom slúži právo? Uprednostňuje slobodu, rovnosť alebo bratstvo všetkých? Presypávanie hesla Francúzskej revolúcie na titulnej strane: liberté - égalité - fráternité v rôznom slede je znovu aktuálne. Tretí stav (či tretinovo založený autorský stav - Peter Colotka, Marek Káčer, Lucia Berdisová) sa v predloženom texte zaoberá navrhovateľmi politických či právnych koncepcií (teórií) uplynulého storočia. Nemožno prehliadnuť, že učebný text je pripísaný profesorke Alexandre Krskovej, ktorej dielo v tejto oblasti predstavuje "povinnú literatúru".
Učebnica ukrýva dve knihy, ktoré pozostávajú zo štyroch kapitol, resp. z troch kapitol.
I.
kniha sa týka otázky
Čo je právo?
II.
kniha s názvom
Súčasná situácia
vyznieva viac ako epilóg.
Právo ako systém
(Rýdza právna náuka, Analytická jurisprudencia) sa venuje individuálnym teóriám o podstate práva (protagonistami sú tu Hans Kelsen, Herbert Hart, Lon Fuller, Joseph Raz, John Finnis a Ronald Dworkin). Viac priestoru ako Hans Kelsen má Herbert Hart vnímaný vo svetle novších biografií (Nicola Lacey) i odôvodnených spätných odkazov vo vzťahu k jeho inauguračnej prednáške, resp. vo vzťahu k diskusiám Fuller - Hart, Hart a Raz. Kapito
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).