Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Domin, M. - Bujňák, V., Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 424

Zákon o politických stranáchAutori Marek Domin a Vincent Bujňák, ktorí pôsobia na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, si v predhovore recenzovanej publikácie stanovili jasný cieľ. Systematicky, prehľadne a zrozumiteľne zhodnotiť jednotlivé ustanovenia zákona o politických stranách a politických hnutiach. Myslíme si, že uvedený účel bol naplnený a vzniklo pomerne prevratné dielo.
Samotný komentár je členený na šesť častí, čo odráža členenie komentovaného právneho predpisu. Tejto hlavnej časti komentára predchádzajú úvod a predhovor. V tomto smere sa podarilo naplniť systematickosť. Systematické členenie však nie je jediné, kde sa systematickosť prejavuje. Komentár je systematický aj pokiaľ ide o realizáciu samotného výkladu. Autori začínajú všeobecnejšie a postupne prechádzajú ku konkrétnejším hypotetickým problémom, ktoré pri aplikácii právneho predpisu môžu nastať. Komentár je podaný jazykom, ktorý je primerane odborný, čo komentár predurčuje na to, aby mohol byť využitý širším okruhom čitateľov. V tomto smere môžeme povedať, že sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).