Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Fekete, I., Občiansky zákonník.Veľký komentár. 1. a 2. diel.

Fekete, I., Občiansky zákonník.Veľký komentár. 1. a 2. diel.
Eurokódex. Bratislava 2011, 1288 a 1368 strán
Prof. JUDr.
Ján
Mazák
PhD.
Prvý generálny advokát Súdny dvor Európskej únie Luxembourg
Recenzovaná publikácia, so zreteľom na jej zameranie, obsah, štruktúru, ako aj spôsob spracovania, zaslúžene otvára otázku: Aký je účel, funkcia a hodnota komentárov k právnym predpisom, najmä k právnym predpisom kódexového charakteru?
Nazdávam sa, že opodstatnenosť publikovania komentárov sa nedá jednoducho objasniť konštatovaním, že takéto knihy sa používajú v právnej praxi na to, aby sa objektívne právo vykladalo a používalo ako
ars
boni et aequi.
Komentár by mal mať predovšetkým informačnú hodnotu. Mal by informovať o platnom práve, o stabilnej alebo konštantnej judikatúre súdov (prípadne aj iných orgánov ochrany práva), ktoré komentovaný zákonník vykladajú a aplikujú a napokon o základných doktrinálny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).