Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

HODÁS, M. Implementácia autonómnej mobility - niektoré filozofické a (ústavno)právne aspekty a ich právne a metaprávne implikácie nielen pre Slovenskú republiku.

Praha: Leges, 2022, 101 s. ISBN 978-80-7502-660-6

 

V renomovanom českom vydavateľstve vyšla ku koncu roka 2022 vedecká monografia doc. JUDr. Milana Hodása, PhD., ktorá sa tematicky zameriava na oblasť, ktorú možno bez akýchkoľvek okolkov označiť za inovatívnu, a to či z pohľadu práva, alebo z pohľadu spoločnosti ako takej. Je potrebné uviesť, že vedecká monografia je súčasťou vedeckej práce, ktorú autor v tejto oblasti vykonáva1) už dlhšie obdobie, a preto možno o tejto vedeckej monografii možno hovoriť aj ako o určitom čiastkovom vyústení autorovho vedeckého bádania v tejto oblasti (uvedené potvrdil samotný autor aj v obsahu monografie).

Vedecká monografia je výsledkom riešenia projektu inteligentná mobilita vo svete a v Slovenskej republike optikou normotvorby, ktorý je financovaný Vedeckou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (zmluva č. 2/0082/21). Monografia je vhodne štruktúrovaná do troch veľkých celkov/častí, ktoré na seba nadväzujú. V prvej časti sa autor venuje autonómnej (automatizovanej a plne automatizovanej) jazde - ako autor vhodne konštatoval, ide o "prvotné priblíženie". Aj uvedené slovné spojenie už predznamenáva, že autor sa v tejto časti venuje samotnému pojmu "autonómna jazda", a to v jeho prezentovaní (i) z pohľadu stručného zhrnutia histórie "autonómnych" vozidiel a (ii) z pohľadu stupňa autonómnosti vozidiel a (iii) pravidiel regulácie inovatívnych konceptov. Je potrebné uviesť, že prvá časť môže "láskavému čitateľovi" - ako čitateľa oslovuje samotný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).