Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Izdebski, H., História mysli politycznej i prawnej (Dejiny politického a právneho myslenia)

Izdebski, H., História mysli politycznej i prawnej (Dejiny politického a právneho myslenia).
4. wydanie. Wydawnictwo C. II. Beck, Warszawa 2007, 307 strán.
Alexander
Bröstl
Autorom recenzovanej učebnice je európsky renomovaný poľský profesor Hubert Izdebski, riaditeľ Ústavu dejín politicko-právnych doktrín Univerzity vo Varšave, prednazate! na Collegiu
Civitas
vo Varšave, ale tiež známy odborník v oblasti správneho práva.1) Učebnica predstavuje 4. rozšírené vydanie textu, ktorý vyšiel po prvý raz v roku 1996. Izdebski cielene volí názov Dejiny politického a právneho myslenia, pretože tradičný poľský názov História doktryn politieznych i prawnych podľa neho evokuje "doktrínu" ako systém pohľadov určitého mysliteľa alebo školy (nevylučujúc pejoratívne konotácie s ideami, ideológiami; v názvoch ústavov či katedier však pritom "doktrína" žije ďalej).
Izdebski sa vo svojej učebnici hlási k zásadám vysloveným v prvom titule Justiniánskych inštitúcií, že jednotlivé témy sa najprv ľahko a jednoducho prednesú, a potom sa starostlivo a presne vykladajú. Ak totiž predsa len
"neinformovaného a neistého študenta na začiatku hneď zaťažíme množstvom a rôznorodosťou látky, prichádza do úvahy jedno z dvoch: buď spôsobíme to, že štúdium preruší, alebo s vynaložením veľkej námahy. ..ho privedieme prineskoro tam, kam ...pohodlnejšou cestou ...mohol prísť rýchlej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).