Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jan Pinz, Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát.

Jan Pinz, Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát.
Nymburk OPS 2010, 256 strán
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
Vystúpenia Jána Pinza na vedeckých stretnutiach sa líšia do súčasného štandardu referátov a diskusných príspevkov. Prirodzeno-právna teória a moderný právny štát sa líši od obvyklých právnoteoretických a právnofilozofických spisov. Jej základnú myšlienku možno po zjednodušení na hranice nesprávnosti zhrnúť nasledovne. Moderný, teda demokratický a sociálne korektný právny štát je výsledkom spojenia prirodzenoprávnych teórií s klasickým (liberálnym) právnym štátom, pričom ich zbližuje prirodzenosť zbavená náboženského alebo mystického rozmeru. Tretím prvkom je úplná alebo povedané mimo autorovho slovníka, radikálna demokracia.
Pinzovo dielo niečím pripomína dobré vedecké práce medzivojnového obdobia. Je prácou z dejín právneho, politického a sociálneho myslenia, ktorá však rieši významný vedecký i praktickopolitický problém doby svojho vzniku. Jeho stavebným materiálom a inšpiráciou sú diela právnych a politických mysliteľov rôznych čias i krajín, na základe a pomocou ktorých vytvára z veľkej časti originálnu vlastnú koncepciu moderného právneho štátu. Právne a politické reálie využíva v zovšeobecnenej, a tým spravidla i zjednodušenej podobe, navyše väčšinou pretavené inými autormi.
Jazyk a spôsob spracovania knihy sú kultivované a programovo starosvetské, využívajúc v dnes nebývalom rozsahu latinčinu. Pri výbere prameňov zjavne nehrala úlohu doba vzniku ani ideologická orientácia, ale použiteľnosť pri tvorbe koncepcie moderného právneho štátu, a tak neprevláda najnovšia spisba angloamerickej proveniencie. Najmä v prvých kapitolách prekvapujú rozsiahle, až niekoľkostránkové citáty zo známych filozofických diel.
Kniha začína
Praefatio
od prof. Aleša Gerlocha načrtávajúce jej ideu a súvislosť s nemeckou koncepciou Rechtsstaat.
Vlastné dielo, čiže text J. Pinza uvádza
Introductio
hovoriace o spojení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).