Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jiří Jirásek (ed): Listina a současnost - Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2010.

Jiří Jirásek (ed): Listina a současnost - Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2010.
Olomouc: Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Iuridicum Olomoucense, 2010, 263 strán
JUDr.
Milan
Hodás
doktorand Katedra ústavného práva Právnická fakulta UK Bratislava
Piaty ročník konferencie Olomoucké právnické dny sa v sekcii ústavného práva niesol v znamení Listiny základných práv a slobôd a blížiaceho sa 20. výročia jej prijatia v Českej a Slovenskej Federatívnej republike. Publikácia obsahuje 15 príspevkov rôznorodého tematického zamerania, avšak predsa len so spoločným menovateľom v podobe ľudských práv a ichochrany. Úvodný príspevok Eduarda Bárányho s názvom
Možnosti a limity ľudských práv
je erudovanou reflexiou na večnú tému vzťahu jednotlivca a verejnej moci. Autor poukazuje na niektoré opomínané myšlienky, a síce, že ľudské práva, hoci pôvodne predstavovali ochranu pred verejnou mocou, sa po extenzívnom zatlačení inštitúcií verejnej moci nemôžu presadiť; že ľudské práva menej zlepšujú postavenie človeka voči nositeľom súkromnej moci alebo že nositeľom ľudských práv môžu byť aj právnické osoby súkromného práva. Akcentovaná je skutočnosť, že posilnením inštitúcií súkromného práva, ktoré majú právnu formu právnických osôb, sa tie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).