Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konečný, S.- Konečný, B., Otvorená komunálna politika - teória a prax.

Konečný, S.- Konečný, B., Otvorená komunálna politika - teória a prax.
Bratislava: Mayor, 2009, 291 strán
Mgr.
Juraj
Kormuth
Reformné procesy vo verejnej správe, uplatňovanie princípov subsidiarity a decentralizácia presunuli na územnú samosprávu množstvo kompetencií, ktoré so sebou priniesli nielen naplnenie participačných mechanizmov, ale aj samotnú politickú zodpovednosť zástupcov miest a obcí. Existencia územnej samosprávy a posilnenie jej právomocí sformovali uplatňovanie princípov komunálnej politiky, pričom samotná podstata komunálnej politiky spočíva predovšetkým v priblížení jej komponentov k občanovi. Z dôvodov, že jej aplikácia je aj v súčasnom období pre občana stále akousi neznámou premennou, je dôležité venovať náležitú pozornosť publikáciám, kt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).