Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kosař, D. a kol. Ústavní právo. Casebook.

Kosař, D. a kol. Ústavní právo. Casebook.
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 636. ISBN 9788074786648.
Mgr.
Vincent
Bujňák
denný doktorand na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Autorský kolektív zložený z akademikov
Davida Kosařa, Mareka Antoša, Zdeněka Kühna
a
Ladislava Vyhnáneka
vydal v druhej polovici roku 2014 publikáciu, ktorá podľa slov samotných autorov, prezentuje ústavné právo v úplne inej podobe ako štandardné učebnice. Ako už možno predpokladať z grafickej úpravy potlače, vzorom pre túto publikáciu bola forma Casebooku známeho z právnických fakúlt v Spojených štátoch amerických, ktorá čitateľa oboznamuje s vybranými súdnymi rozhodnutiami, a nenútene privádza k premýšľaniu o kľúčových otázkach ústavného práva.
Znalosť samotného ústavného textu sama osebe na porozumenie jeho zmyslu a významu nestačí. Je to spôsobené už tým, že ústavné texty neobsahujú vyčerpávajúce definície a vytvárajú priestor pre rôznu interpretáciu. Najčastejšie je interpretujúcim ústavný súd a hoci s výslednou interpretáciou v konkrétnej situácii čitateľ prirodzene súhlasiť nemusí, je vhodné mať vedomosť o základných ideách vyjadrených v jeho kľúčových rozhodnutiach.
Casebook však nie je len akousi zbierkou vybraných súdnych rozhodnutí. Ponúka rozhodne viac. V hojnej miere uvádza odlišné stanoviská, v sekcii "poznámky" dopĺňa rôzne otázky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).