Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ladislav Košťa - prvý riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV.

Ladislav Košťa - prvý riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV.
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
Ladislav Košťa patril do generácie právnikov, ktorá vykročila na cestu svojej profesie v ťažkých paťdesiatych rokoch minulého storočia. Hneď po ukončení štúdia v roku 1952 dostal tzv. umiestenku č. 022/52 s určením nástupu do Slovenskej akadémie vied a umení. Na základe menovacieho dekrétu č. 3885/52 ho zároveň poverili vedením novovzniknutého Kabinetu právnych vied SAV, neskoršieho Ústavu štátu a práva SAV.1) Pre úplnosť je potrebné dodať, že 25. apríla 1953 ho vymenovali za tajomníka predsedu Komisie zboru povereníkov a o niekoľko mesiacov za člena Komisie na prípravu nového zákona a organizačného poriadku o Slovenskej akadémii vied. Na začiatku vzniku kabinetu počítali len zo štyrmi systematizovanými miestami. Medzi prvými pracovníkmi kabinetu bol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).