Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve - nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod(správa z konferencie)

Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve - nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod(správa z konferencie)
JUDr.
Lukáš
Cisko
Interný doktorand Katedra obchodnéhopráva a hospodárskeho právaPrávnická fakulta UPJŠv Košiciach
V priestoroch hotela IMPIQ v meste Trnava sa dňa 14. februára 2013 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve - nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod
, organizovaná pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a podporená z prostriedkov Višegrádskeho fondu.
Prítomných pozvaných hostí, predovšetkým zahraničných, a tiež odbornú verejnosť úvodom privítali
prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.
, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, a
JUDr. Monika Jurčová,PhD.
, predsedníčka Organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá odovzdala slovo
prof. JUDr. Jánovi Hurdíkovi, DrSc.,
aby otvoril prvú sekciu venovanú odborným príspevkom.
S prvým príspevkom vystúpil vzácny zahraničný hosť,
prof. Hugh Beale, QC FBA
z Univerzity Warwick (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), na tému
Návrh CESL1):prehľad.
Poďakoval sa organizátorom, predovšetkým
JUDr. Monike Jurčovej, PhD.,
za pozvanie na konferenciu, ako aj sponzorom z Višegrádskeho fondu, pričom poznamenal, že je dôležité, aby sme vedeli, čo si ľudia myslia o CESL. V rámci rozoberanej problematiky priblížil niektoré historickoprávne skutočnosti týkajúce sa európskeho zmluvného práva, pričom upriamil svoju pozornosť na druhú stranu zmluvného vzťahu - spotrebiteľa - a poukázal na problémy právnej úpravy v štátoch zmluvných strán s prihliadnutím na vyvolané právne dôsledky. Adresátom pre prijatie CESL by mali byť malé a stredné podniky za účelom odstránenia prekážok pri obchodovaní, aby obchodník nemusel skúmať všetky právne poriadky v členských štátoch Európskej únie. Zároveň poukázal najmä na skutočnosť, že ak sa zmluvné strany rozhodnú pre použitie CESL, musia sa ním riadiť, avšak otázky neupravené v CESL sa aplikujú v rámci národnej legislatívy.
Prof. JUDr. Ján Hurdík, DrSc.
, odovzdal slovo druhému rečníkovi,
prof. Dr. Marcovi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).