Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nekrológ za JUDr. Dušanom Nikodýmom, CSc.

Nekrológ za JUDr. Dušanom Nikodýmom, CSc.
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV, Bratislava.
Dovoľte mi, aby som si zaspomínal v mene Ústavu štátu a práva SAV na nášho vzácneho kolegu doktora Dušana Nikodýma, ktorý nás navždy opustil dňa 27. apríla 2016. Pán JUDr. Dušan Nikodým, CSc., narodil sa 9. decembra 1929 v Bratislave, kde absolvoval všetky stupne vzdelania. V roku 1948 maturoval na štátnom gymnáziu. Právnickú fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1952.
V tom istom roku nastúpil ako právnik Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave. V roku 1955. začal svoju vedeckú cestu v Slovenskej akadémii vied. Ako špecializáciu si vybral správne právo.
V roku 1966 obhájil pred vedeckou radou PF UK v Bratislave hodnosť kandidáta právnych vied. Zastával viaceré funkcie: vedúci odd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).