Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nový Správny súdny poriadok. Návrh. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. až 27. septembra 2014 v Dunajskej Strede.

Nový Správny súdny poriadok. Návrh. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. až 27. septembra 2014 v Dunajskej Strede.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, 348 strán
JUDr.
Veronika
Munková
PhD.
Katedra správneho a environmentálneho práva Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Návrh nového Správneho súdneho poriadku je výstup riešiteľského kolektívu Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, vedeného vedúcim katedry prof. JUDr. Mariánom Vrabkom, CSc., vypracovaný vďaka grantu APVV0448-10 s názvom "Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike" (Legal regulation of administrative justice in Slovak Republic). Išlo sčasti o základný a sčasti o aplikovaný výskum.
Od samého začiatku mali členovia riešiteľského kolektívu záujem, aby členmi ich kolektívu boli aj odborníci z praxe. Za fantastický úspech sa dá považovať fakt, že po dlhom čase sa vďaka jednému grantu stretlo nezanedbateľné množstvo zanietených odborníkov z teoretickej a praktickej oblasti. Projekt riešilo tridsaťdva členov vrátane administratívnej pracovníčky: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vedúci riešiteľského kolektívu, prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., Mgr. Anton Martvoň, PhD., JUDr. Juraj Vačok, PhD., Mgr. Ján Škrobák, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD., Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Michal Hutta, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD., JUDr. Matej Horvat, PhD., Mgr. Jozef Melich, JUDr. Veronika Munková, PhD., JUDr. Jana Elzerová, PhD., JUDr. Zuzana Kiselyová, PhD., JUDr. Ing. Marek Kubíček, PhD., JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., Mgr. Tomáš Žuffa, Mgr. Zuzana Čierniková, JUDr. Soňa Sopúchová, Mgr. Lenka Trnkusová. Členmi riešiteľského kolektívu bo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).