Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ohliadnutie za letnou školou Academy of European Law na European University Institute: Sekcia ľudské práva

Ohliadnutie za letnou školou Academy of European Law na European University Institute: Sekcia ľudské práva
Mgr.
Ľubica
Širicová
Ústav európskeho práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
K1) letným školám s tradíciou a vynikajúcou povesťou patrí podujatie organizované v talianskej Florencii na European University Institute pod gesciou Academy of European Law. Tematicky pozostáva z dvoch oddelených kurzov, a to sekcie ľudskoprávnej a európskej. Za jej úspechom stojí predovšetkým schopnosť k vysokoaktuálnej problematike pritiahnuť uznávaných odborníkov a kvalitné auditórium.
Tohtoročné stretnutie sa konalo v dňoch 15. - 26. júna 2009 v priestoroch malebnej Villa Schifanoia a zúčastnilo sa na ňom 70 poslucháčov, predovšetkým z radov doktorandov a zamestnancov medzinárodných medzivládnych organizácií pôsobiacich v oblasti medzinárodného práva ľudských práv. Program letnej školy každoročne pozostáva z všeobecnej časti kurzu a série špecializovaných prednášok. V rámci osobitnej časti bol pre tento rok ako ústredný problém zvolený vzájomný vzťah Bezpečnostnej rady OSN (ďalej len "BR OSN") a medzinárodnej ochrany ľudských práv. Táto problematika v ostatnom období výrazne rezonuje v právnej vede, a to pod vplyvom série súdnych rozhodnutí prijatých na regionálnej a vnútroštátnej úrovni v spojitosti s implementáciou sankcií BR OSN.
Kurz otvorila
prof. Dinah Shelton
z prestížnej The George Washington University Law School (Washington, D. C., USA), ktorá sa vo svojej
distinguished lecture
zamerala na vyabstrahovanie súčasných trendov medzinárodného práva. K nim na prvom mieste zaradila problematický vzťah medzi mierom a spravodlivosťou. Dlhodobo sa ukazovalo, že ak aj štáty stojace v ozbrojenom konflikte majú záujem o dosiahnutie mieru, neznamená to zároveň, že chcú nastoliť stav spravodlivosti. Nastupujúci trend prináša dilemu, nakoľko sa javí, že štáty prejavujú vôľu presadzovať v rámci povojnového vysporiadania ich vlastnú podobu spravodlivosti (nie tú, ktorú predstavuje a personifikuje Haag). Za ďalší podnet hodný hlbšieho skúmania považuje argumentáciu, ktorá demokratické zriadenie stavia do pozície sy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).