Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok.

Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok.
Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2012, 2177 strán
Tatiana
Weissová
Začiatkom roka 2012 sa objavil na pultoch kníhkupectiev
Komentár k Obchodnému zákonníku
spracovaný autorským kolektívom pod vedením
prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc.
Ide o tretie, doplnené a prepracované vydanie.
Vedúca autorského kolektívu v predslove pripomína históriu tohto diela, ktorá siaha až do roku 1995, a preto ju v krátkosti pripomenieme. V roku 1991 bol prijatý Obchodný zákonník (zákon č.513/
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).