Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ovečková, O. - Vozár, J. a kol., 100 rokov časopisu Právny obzor. (1917 - 2017)

Ovečková, O. - Vozár, J. a kol., 100 rokov časopisu Právny obzor. (1917 - 2017)
Bratislava: Veda, 2017, 512 s., ISBN 978-80-224-1614-6.
JUDr.
Peter
Kerecman
PhD.
Advokát.
Keď v roku 1917 advokát Emil Stodola uskutočnil svoj zámer dať slovenskému právnictvu prvý po slovensky písaný právnický časopis a vydal historicky prvé číslo časopisu Právny obzor, jeho rozhodnutie bolo nielen odvážne a obetavé, ale i plné nádeje a dôvery v slovenských právnikov. Bez toho, aby veril, že slovenskí kolegovia budú na túto jeho výzvu v dostatočnom počte a s rovnakým zanietením reagovať, stanú sa prispievateľmi a predplatiteľmi nového časopisu a takto ho udržia pri živote, nebol by svoj zámer dokázal uskutočniť. Hoci najmä začiatky časopisu boli mimoriadne zložité, napokon dokázal okolo seba zjednotiť advokátov, sudcov, právnych vedcov, verejných notárov i príslušníkov ďalších právnických povolaní a od založenia bez prestávky vychádza dodnes.
Sté výročie vzniku Právneho obzoru sa stalo výzvou nielen k pripomenutiu okolností jeho vzniku, ale i k zhodnoteniu jeho významu a obsahu doterajších ročníkov. Storočnicu oslávil časopis dôstojne vydaním výročnej monografie autorského kolektívu pod vedením Oľgy Ovečkovej a Jozefa Vozára nazvanej 100 rokov časopisu Právny obzor 1917 - 2017. Okrem vedúcich autorského kolektívu sa o vznik diela zaslúžili ako spoluautori Eduard Bárány, Peter Colotka, Barbora Králičková, Lukáš Lapšanský, Marián Kropaj, Peter Kukliš, Tatiana Weissová a Katarína Závacká. Vzniklo tak dielo hodné pozornosti nielen právnych vedcov, ale i celej kultúrnej právnickej obce.
Autori príťažlivo a vhodne rozdelili prácu do piatich kapitol: I. Počiatky existenc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).