Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Páchateľ hospodárskej trestnej činnosti

Páchateľ hospodárskej trestnej činnosti
(správa z vedeckého seminára)
Mgr.
Marek
Káčer
interný doktorand PF TU
Pri príležitosti 10. výročia znovuobnovenia činnosti
Právnickej fakulty na Trnavskej univerzite
usporiadala Katedra propedeutiky právnických predmetov PF TU vedecký seminár s názvom
Páchateľ hospodárskej trestnej činnosti.
Seminár sa konal 13.11.2008 na pôde PF TU, zúčastnili sa na ňom vedeckí pracovníci z domova i z Českej republiky, no nechýbali ani vybraní študenti.
Seminár otvoril svojím príhovorom
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
, prorektor Trnavskej univerzity, ktorý privítal hostí a vyjadril potešenie nad zorganizovaním podujatia, nakoľko ako vedúcemu Katedry trestného práva PF TU mu bola téma seminára blízka.
Ako prvý predstavil svoj príspevok
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
(PF TU), ktorý načrtol problematiku metodológie skúmania osobnosti páchateľa hospodárskej trestnej činnosti. Doterajšie kriminologické výskumy ukazujú, že nie je možné vytvoriť typológiu osobnosti aplikovateľnú na páchateľa určitého trestného činu. Schodnou cestou sa preto zdá skúmanie osobnosti páchateľa na základe druhovej kategorizácie trestných činov (napr. podľa hláv v osobitnej časti TZ). Takto vymedzený predmet skúmania sa však určite nevyhne ďalšej diferenciácii. Preto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).