Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pleger, W., Sokrates. Zur dialogischen Vernunft. K dialogickému rozumu. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2020, 304 s.

Wolfgang Pleger (1944) pôsobil ako profesor filozofie na Univerzite v Münsteri, dnes je emeritným profesorom Univerzity Koblenz-Landau. Monografia o Sokratovi1 je výsledkom jeho dlhoročného záujmu o myslenie tohto filozofa, respektíve o antickú filozofiu. Opisuje v nej dobový kontext a základy sokratovskej filozofie a jej historicky najvýznamnejšie školy a tradície. Stredobodom pozornosti autora a hlavnou tézou knihy je princíp dialogického rozumu.
Z hľadiska dejinných súvislostí sa Pleger v úvode publikácie zaoberá krízou polis a politiky. Demokratickú polis chápe ako spoločenstvo, v ktorom občania všetky spoločné záležitosti verejne prerokúvajú pod ochranou božstva - v Aténach bohyne Atény - a na základe práva a zákona (s. 21). Médiom týchto prerokúvaní je politická reč, ktorá získava čoraz väčší význam. Autor vychádza z názoru Jeana-Pierra Vernanta, že "
systém polis spočíva predovšetkým na neobvyklej nadvláde hovoreného slova nad ostatnými nástrojmi moci
".
2)
Druhá kapitola sa týka životopisu, vystupovania a charakteru Sokrata. V tejto časti ma zaujala predovšetkým Plegerova interpretácia procesu so Sokratom zhrnutá v osobitnej kapitolke (s. 61 - 73). Aj preto, že sa dlhodobejšie zaoberám touto témou.
3)
Pramene sokratovskej filozofie (3. kapitola) odkazujú na Aristofana, Xenofóna, Platóna a Aristotela. Z diel týchto autorov potom Pleger vyberá tie najreprezentatívnejšie ukážky sokratovských dialógov: (Aristofanes - Oblaky, Platón - Laches, Platón - Trasymachos v Politei, Protagoras - problém politického vzdelávania, Platón - Eutyfrón a Kritón, a Xenofón - Spomienky na Sokrata). Názov Sokratovské dialógy zvolil Pleger podľa označenia „Σοκρατικοι λογοι“, ktoré zaviedol Aristoteles v Poetike (1447b). Ide o osobitný literárny druh, o poetické "napodobnenia" rozhovorov typu, ktorý uplatňoval Sokrates.
Pozornosť autora v piatej kapitole sa zameriava na Filozofický spôsob života a na koncept dialogického rozumu, respektíve na dialogickú metódu. Pridávam sa k názoru autora i jeho predchodcu Paula Friedländera, ktorý v diele o Platónovi vyzdvihol tento dôležitý moment:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).