Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

R. Petráš, H. Petrův, H. Ch. Scheu (eds.), Menšiny a právo v České republice.

R. Petráš, H. Petrův, H. Ch. Scheu (eds.), Menšiny a právo v České republice.
Praha: Auditorium, 2009, vydanie prvé, 507 strán
Jozef
Beňa
Po poznaní celej práce, jej obsahu, záberu do problematiky, rozsahu použitých prameňov a mnohopočetnej intenzívne využitej literatúry prakticky z kvalifikovanej kvantity európskych krajín možno už úvodom poznamenať, že autori boli skromnými pri voľbe jej názvu. V diele sa pertraktuje teoretický rozbor pojmu, resp. definícia kategórie menšiny, história právneho postavenia menšín v českých krajinách, komplexná právna problematika (dejiny, súčasnosť, právna úprava, jej tendencie či trendy) úpravy postavenia menšín vo Švajčiarsku, v Litve, v Lotyšsku, Estónsku, ako aj USA (čo je iste neobvyklé, súčasne s mimoriadne kvalifikovaným rozborom). Súčasťou diela je aj matéria o medzinárodnoprávnej ochrane menšín, a to univerzálnej, ako aj regionálnej (v Rade Európy, v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu a v Európskej únii). Meritum diela je svojim obsahom a rozsahom zhodné s názvom knihy, teda zahrňuje výskum postavenia menšín v Českej republike. K ťažiskovému bádaniu, následnému výkladu a hodnoteniu menšín v Česku pripojili autori diela aj tzv. konferenčné príspevky, týkajúce sa reštitúcie židovského majetku v Čechách po roku 1945 a roku 1990, ďalej riešenie vzťahu medzinárodné právo, menšiny a právo na sebaurčenie, európske anti-diskriminačné smernice a niektoré nie iba aktuálne, ale priamo akútne, poťažne prognostické aspekty vývoja menšinovej, konkrétnej národnostne - menšinovej otázky.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).