Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Skulová, Soňa a kolektiv. Správní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r. o., 2008, 428 stran

Skulová, Soňa a kolektiv. Správní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r. o., 2008, 428 stran
JUDr.
Michal
Maslen
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
V roku 2008 sa objavila na českom trhu s právnickými učebnicami nová publikácia spracúvajúca správne právo procesné. Kolektív učiteľov katedry správnej vedy a správneho práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pod vedením doc.
JUDr. Soni Skulovej, Ph.D.,
rieši zhruba na štyristo stranách problematiku relatívne novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č.500/2004 Sb., správni řád. Tento v súčasnej dobe "nový" správny poriadok je základom úpravy nielen tzv. správneho konania, ale ďalej je i základom procedurálnej úpravy početných postupov vo verejnej správe (s. 17). Na uvedenú skutočnosť sa podarilo pružne zareagovať kolektívu autorov, čo si možno všimnúť už pri prvom nahliadnutí do diela.
Možno konštatovať, že po formálnej stránke učebnica spĺňa štandard nielen českých a slovenských, ale aj európskych publikácií.
Samotný text publikácie je rozčlenený do trinástich kapitol, pričom v každej z nich sú v záverečnej časti priradené súvisiace ustanovenia zákona. Túto skutočnosť odôvodňujú autori lepšou orientáciou v učebnici a možnosťou súbežnéh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).