Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Šmihula D., Teória štátu a práva.

Šmihula D., Teória štátu a práva.
Bratislava: EPOS 2010, strán 397
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
Učebnica teórie štátu a práva je na Slovensku udalosťou, ktorá sa objaví raz za niekoľko rokov. Pre charakteristiku knihy Dr. Šmihulu je kľúčovým prvé slovo tejto recenzie "učebnica". Autor podriadil text jeho pedagogickému účelu a podáva rozsiahlu, náročnú problematiku rozčlenenú na malé časti zrozumiteľným jazykom. Prácu tvorí 24 ďalej delených kapitol. K prehľadnosti prispieva číslovanie odstavcov, ktorých je 1542. Učebnica sa vracia k spojeniu teórie štátu a teórie práva do jedného výkladu, ktoré ostalo zachované na viacerých právnických fakultách v názve predmetu. Autor reflektuje i niektoré novšie názorové prúdy (napr. právny pluralizmus).
Silnou stránkou práce je zakotvenie v antropológii a politológii, odrážajúce autorovo neobvykle široké vzdelanie (doktoráty z medicíny, politológie, práva, získané na Slovensku a v Rakúsku).
Stručný Úvod formuluje vzdelávací cieľ diela a hlási sa k prevažujúcim "koncepciám a náhľadom". Príliš kritické je vyjadrenie k domácemu právnemu a politickému mysleniu, čo nepôsobí dobre vzhľadom na chýbajúcu argumentáciu a nadbytočnosť samotného hodnotenia.
Kapitola Teória štátu a práva ako vedná disciplína podáva pútavý príbeh dejín štátu, práva, politického a právneho myslenia zložený z fragmentov diel, myšlienok, udalostí a ich aktérov. Takýto prístup možno vždy kritizovať, ale poslucháčovi na začiatku štúdia dáva veľa a spája jeho znalosti histórie s právnickým vzdelaním.
Autor správne pripomína vzťah teórie štátu a práva s inými spoločenskými i prírodnými vedami. Na rozdiel od neho nezastávam názor, že "konečným predmetom" teórie štátu a práva je človek. Podľa mojej mienky je ním, rovnako ako v prípade celej právnej vedy, normatívny súbor (systém) určitých vlastností.
V koncepcii učebnice je neobíditeľná kapitola Človek ako spoločenský tvor. Dodáva jej pôvodný antropologický rozmer. Obdobne ako vo svojich predchádzajúcich dielach, i tu pripomína Dr. Šmihula význam uznania "schopnosti utrpenia" pre vedy o štáte a práve.
Štát a právo chápe ako výsledok prirodzeného výberu najefektívnejších noriem a foriem organizácie. Napriek stručnosti si svojou kvalito
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).