Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD.

Správa o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD.
Podrobnejšie k monografii habilitanta pozri recenziu DOMIN, M. Ľalík, T. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, strán 224. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 11, s. 1375 - 1377.
Mgr.
Zuzana
Zelenajová
Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva, interná doktorandka.
Dňa 27.1.2016 sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave konala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD., ktorý pôsobí ako odborný asistent na tunajšej Katedre ústavného práva. O túto udalosť bol veľký záujem, o čom svedčí hojná účasť zástupcov nielen akademickej obce Právnickej fakulty UK, ale aj mnohých osobností patriacich ku špičke vedy ústavného práva na SR a Čechách a predstaviteľov praxe.
Habilitant sa dlhodobo intenzívne venuje oblasti ústavného práva so zameraním najmä na otázky súdnej kontroly ústavnosti, ústavného súdnictva a jeho legitimity a práva ľudských práv. Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti je aj advokátskym koncipientom. V odborných kruhoch je známy svojou rozsiahlou vedeckou tvorbou, z jeho publikácií možno spomenúť najmä monografiu, spoluautorstvo viacerých učebníc a množstvo vedeckých prác uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Zúčastnil sa na početných vedeckých a odborných konferenciách. Celý rad ohlasov na jeho vedeckú a odbornú činnosť svedčí o tom, že je uznávanou osobnosťou vo svojej oblasti.
Habilitačnej komisii predsedal prof. JUDr. Ľubor Cibulka
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).