Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochranaslabšieho subjektu v súkromnom práve

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochranaslabšieho subjektu v súkromnom práve
JUDr.
Zuzana
Nevolná
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
PhD. Mgr.
Katarína
Procházková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
V dňoch 19. a 20. septembra 2013 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach konal XI. ročník významnej vedeckej konferencie Lubyho právnické dni, ktorá bola organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.
Právnické dni i spoluporiadajúca nadácia nesú meno vynikajúceho slovenského právovedca, civilistu európskeho formátu - univerzitnéhoprofesora, akademika Štefana Lubyho. Jeho veľkosť nespočívala len vo vytvorení neobyčajne rozsiahleho a obsahovo hodnotného diela, ale tiež v tom, že sa vždy vo svojich monografických i ďalších pôvodných prácach zaoberal otázkami výsostne aktuálnymi a spoločensky veľmi závažnými (jeho dielo by malo úhrnom vyše 6.000 tlačených strán, bol autorom 26 monografií a vyše 400 odborných článkov).
Lubyho právnické dni sa po prvýkrát konali v septembri 1990 a svojou odbornou úrovňou, vrátane publikačných výstupov, sa stali významnou európskou vedeckou konferenciou.
Témou XI. ročníka bola ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve, téma, ktorá je vzhľadom na mnohé rýchlo sa rozvíjajúce oblasti súkromného práva čoraz aktuálnejšia a spoločensky závažná. Odbornými
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).