Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z vedeckého seminára "Selhání corporate governance"

Správa z vedeckého seminára "Selhání corporate governance"
JUDr.
Ján
Kapel
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia legislatívna a právna, Odbor legislatívny
Problematika dobrého riadenia a riadnej správy obchodných spoločností je stále mimoriadne aktuálna. Požiadavky správneho nastavenia pravidiel corporate governance v obchodných spoločnostiach a ich dôsledné dodržiavanie, najmä zo strany ich riadiacich orgánov, sú po nedávnej globálnej finančnej kríze nanajvýš akútne.
Zlyhaniu inštitútov riadnej a dobrej správy obchodných spoločností bol venovaný 14. vedecký seminár Katedry národného hospodárstva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej (PF UK) v Prahe pod názvom
Selhání corporate governance.
Podujatie sa konalo dňa 16. decembra 2014 v priestoroch pražskej právnickej fakulty a podobne ako predchádzajúce vedecké semináre organizované uvedenou katedrou sa uskutočnilo v rámci vedeckého programu PRVOUK 04
"Institucionální proměny práva v evropském a globálním kontextu."
Na seminári vystúpili s pripravenými príspevkami tak pedagógovia Katedry národného hospodárstva PF UK v Prahe, ako aj hosť seminára, ktorým bol ekonóm a guvernér Českej národnej banky v rokoch 2000 - 2010,
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc
.
Vedecký seminár otvoril a jej účastníkov vo svojom príhovore privítal
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.,
vedúci Katedry národného hospodárstva PF UK v Prahe, ktorý celé podujatie aj moderoval. Ako uviedol doc. Urban, Katedra národného hospodárstva PF UK v Prahe sa dlhodobo zaoberá témou corporate governance, pričom na tematické zameranie seminára a príspevky na ňom prednesené mali vplyv dva aspekty. Išlo nielen o všeobecný pohľad na situácie, keď jednotlivé inštitúty dobrého riadenia a riadnej správy obchodných spoločností zlyhávajú, ale tiež o prezentovanie konkrétnych prípadov zlyhania nástrojov corporate governance a posilnenie tak vzťahu vedeckého bádania katedry s praxou.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).