Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z vedeckej konferencie Stavovský štát, idea a história

Správa z vedeckej konferencie Stavovský štát, idea a história
Mgr.
Jozef
Malagyi
externý doktorand Bratislavskej vysokej školy práva
Historické priestory vyšehradskej kapituly v Prahe poskytli dňa 4. novembra 2009 naozaj vznešenú pôdu a vytvorili jedinečnú atmosféru pre účastníkov vedeckej konferencie organizovanej Kráľovskou kolegiátnou kapitulou sv. Petra a Pavla, Centrom právnohistorického výskumu Historického ústavu Akadémie vied ČR, Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovým ústavom a Archívom AV ČR. Účastníkov konferencie privítal v mene organizátorov JUDr. Jan Kotous z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc, dr.h.c, z PF Univerzity Karlovej v Prahe vo svojom úvodnom slove poukázal na tradície stavovského štátu z historického aspektu a na potrebu analýzy politických programov politických strán 1. Československej republiky z hľadiska právneho pre výstižné pochopenie stavovskej tradície v celkovom kontexte. Je skutočnosťou, že teória korporácií je aj dnes aktualizovaná v každodennej praxi vysokých škôl.
Úvodná prednáška Doc. Mgr. Jaroslava Šebeka, Ph.D., z PF KU v Prahe, bola zameraná na stavovský štát ako nástroj pápežskej politiky 30-tych rokov a na odrazenic sa jej vplyvu v cirkevnom živote. Encyklika pápeža Pia XI. Quadragesimo anno z roku 1931 má byť chápaná ako reakcia cirkvi na krízu z prvej polovice 30-tych rokov. Zaujímavé bolo vyzdvihnutie morálno--teoretickčho hľadiska, ktoré predstavuje pápežovo varovanie pred nebezpečenstvom sebeckého individualizmu. Referát poukázal na skutočnosť, že pápež v Encyklike obhajoval právo na súkromné vlastníctvo a odsúdil kapitalistický liberalizmus aj socialistický kolektivizmus. Prednáška poukázala na intenciu pontifexa, ktorá predpokladá potrebu výraznej inštitucionálnej reformy na kresťanskej báze, ktorej prejavom má byť stavovský štát ako nástroj otupenia čo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).