Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa zo Slávnostného zasadnutia vedeckej rady Vysokej školy v Sládkovičovea udelenie čestnej vedeckej hodnosti (Dr.h.c. pánovi prof. PhDr. Jaroslavovi Strakovi, DrSc.)

Správa zo Slávnostného zasadnutia vedeckej rady Vysokej školy v Sládkovičovea udelenie čestnej vedeckej hodnosti (Dr.h.c. pánovi prof. PhDr. Jaroslavovi Strakovi, DrSc.)
Doc. JUDr.
Alena
Pauličková
PhD.
Vysoká škola v Sládkovičove
Dňa 18. decembra 2009 sa v historickom kaštieli - rektoráte Vysokej školy v Sládkovičove (VSS) konalo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Vysokej školy v Sládkovičove, rozšírené o vedecké rady fakúlt vysokej školy za predsedníctva Jeho Magnificencie rektora Vysokej školy v Sládkovičove Dr.h.c. Prof. Ing. Karola Poláka, DrSc. Na tomto slávnostnom zasadnutí bola udelená čestná vedecká hodnosť
doctor
honoris causa
Vysokej školy v Sládkovičove pánovi prof. PhDr. Jaroslavovi Strakovi, DrSc. Návrh na udelenie hodnosti
doctor
honoris causa
predložila Vedecká rada Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove a jednomyseľne schválila Vedecká rada Vysokej školy v Sládkovičove.
Jeho spektabilita prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc., dekan Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove a univerzitný profesor Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove je popredným odborníkom v oblasti právnych dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, ochrany ľudských práv, dejín mládežníckeho hnutia a vysťahovalectva do USA. Je autorom prvých slovenských dejín diplomacie a ďalších monografií, učebných textov a viac než tristo štúdií a odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch. Pôsobil na viac ako 60. univerzitách doma i v zahraničí. Je členom štyroch vedeckých rád, členom medzinárodnej vedeckej rady ITH (International Conference of Labour and Social History), členom Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva, členom Národnej komisie pre výchovu k ľudským právam.
Vedecké rady ocenili výsledky jeho vedeckej činnosti, ako aj jeho pôsobenie v pedagogickom procese a pri riešení úloh v spoločenskej praxi. Prof. Straka je nositeľom Národnej ceny ČSR, ceny Slovenského literárneho fondu, ceny Mladej fronty, ako aj ďalších domá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).