Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Studie z mezinárodního práva. Proměny mezinárodního práva a jeho nauky. Vybrané koncepty.

Studie z mezinárodního práva. Proměny mezinárodního práva a jeho nauky. Vybrané koncepty.
Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 115 strán
Prof. JUDr.
Ján
Azud
DrSc.
Možno uvítať, že Právnická fakulta UK v Prahe a osobne prof. Šturma sa podujali obnoviť vydávanie
Studie z mezinárodního práva
, ktoré nadväzujú na Studie z mezinárodního práva, ktoré vychádzali od roku 1955 do 1990 a v roku 1991 sa zastavilo ich vydávanie. Tieto štúdie mali veľký význam z hľadiska možnosti publikovania českých i slovenských odborníkov z medzinárodného práva, ako aj zahraničných autorov. Obnovené štúdie vydáva Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.
Obsahom tohto prvého ročníka sú otázky premeny medzinárodného práva a jeho náuky a ďalej osobitné rubriky ako humanitárna intervencia a responsibility to protect, ľudské práva a otázka genderových štúdií, medzinárodná bezpečnosť, investície a ich ochrana, vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva, ako aj závery a odporúčania.
Obsah týchto rubrík a jednotlivých štúdií je výstupom projektu SVV č.260 410 riešeného na Katedre medzinárodného práva aj študentmi doktorandského a magisterského programu zapojených do výskumu. Tento aspekt je veľmi zaujímavý a podnetný aj z hľadiska možnosti formy výchovy a výskumu odborníkov z medzinárodného práva v rámci SR. P
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).