Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Suchoža, J.- Bujňáková, M.- Červená, K.- Treščáková, D.- Marják, D.: Účinnosť vybraných právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v systéme regulácie ekonomiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, strán 208, ISBN ...

Suchoža, J.- Bujňáková, M.- Červená, K.- Treščáková, D.- Marják, D.: Účinnosť vybraných právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v systéme regulácie ekonomiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, strán 208, ISBN 978-80-8152-065-5
JUDr.
Lukáš
Cisko
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaPrávnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Za významný (čiastkový) výstup riešiteľského kolektívu vedeckého programu (grantového projektu) v rámci grantovej úlohy APVV č.02 - 63 - 10 "
Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní
" pod vedením prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc., ďalej JUDr. Diany Treščákovej, PhD., JUDr. Dušana Marjáka z Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva a prof. h. c. doc. JUD
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).