Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Takáč, J.: Superficiálna zásada a inštitút práva stavby na Slovensku.

Banská Bystrica : Belianum, 2020, 166 s., ISBN9788055717166.

Programová deštrukcia klasických inštitútov (nielen) súkromného práva a zavádzanie nových konceptov do nášho právneho poriadku po roku 1948 viedlo k tomu, že i keď dnes na Slovensku azda každý právnik vďaka výučbe rímskeho práva na právnických fakultách pozná (aspoň podľa názvu) zásadu superficies solo cedit, bude podstatne menej tých, ktorí by (okrem prekladu latinských slov) vedeli bližšie ozrejmiť podstatu, obsah a dôsledky tejto zásady. Podobný závoj neznalosti, pochybností a či neistoty (ušitý niťou zabudnutia) dnes nepochybne zahaľuje aj podstatu, obsah a dôsledky inštitútu práva stavby.
Zásadu
superficies solo cedit
náš právny poriadok opustil prijatím Občianskeho zákonníkaz roku 1950. Inštitút práva stavby, aj keď úzko súvisí s vymedzením nehnuteľnosti založeným na zásade
superficies solo cedit
, ešte o niekoľko rokov prežil opustenie tejto zásady v našom právnom poriadku, aby ho napokon definitívne pochoval Občiansky zákonníkz roku 1964. Na normatívnom vymedzení nehnuteľnosti založenom na zásade
superficies non solo cedit
a absencii inštitútu práva stavby v našom právnom poriadku nič nezmenila ani veľká novela Občianskeho zákonníka z roku 1991. Napriek tomu, že návrh Občianskeho zákonníkaz roku 1998 určitú formu návratu k zásade
superficies solo cedit
(§ 313) a opätovné zavedenie inštitútu práva stavby (§ 392 - § 403) do nášho právneho poriadku predpokladal, podobne ako neskôr legislatívny zámer O
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).