Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vědecké kolokvium "Zákon č.1/1863 ř. z., Všeobecný rakouský obchodní zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva"

Vědecké kolokvium "Zákon č.1/1863 ř. z., Všeobecný rakouský obchodní zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva"
Tento příspěvek představuje výstup ze standardního grantového projektu GAP408/10/0363 "Vývoj soukromého práva na území České republiky".
JUDr.
Jaromír
Tauchen
Ph.D. LL.M. Eur.
Integration (Dresden), Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno.
Poslední dva roky byly jak pro právní historiky, tak i civilisty ve znamení oslav, neboť jsme vzpomenuli na dvě velká výročí. V loňském roce jsme si jak u nás, tak i v Rakousku připomněli 200 let od nabytí platnosti Všeobecného občanského zákoníku (ABGB) v roce 1811. V letošním roce uplynulo 150 let od přijetí zákona č. 1/1863 ř.z., rakouského všeobecného obchodního zákoníku, tedy druhé nejvýznamnější soukromoprávní kodifikace v našich dějinách. V roce 2012 došlo u nás rovněž k završení rekodifikace soukromého práva nabytím platnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Při této mimořádné příležitosti se rozhodli členové Katedry teorie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).