Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú

Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú
JUDr.
Martin
Turčan
PhD.
je odborným asistentom na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Úvod
V druhom čísle časopisu Právny obzor v roku 2010 som publikoval svoj príspevok venovaný problematike výpovede zmlúv uzatvorených na dobu určitú. V príspevku išlo o otázku, či ustanovenie § 582 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") bráni alebo nebráni účastníkom zmluvy uzatvorenej na dobu určitú dojednať v zmluve možnosť jej ukončenia výpoveďou. Mojím cieľom je krátko pokračovať v danej téme a doplniť, resp. korigovať niektoré svoje tvrdenia uvedené v predchádzajúcom príspevku.
Doplnenie, resp. korekcia
Považujem za vhodné začať poukazom na rozdiel medzi permisívnym či imperatívnym charakterom právnej normy na jednej strane a jej kogentnosťou či dispozitívnosťou na strane druhej. Pri nezohľadnení tohto rozdielu môže dôjsť k stotožneniu kogentnej normy s normou prikazujúcou, resp. zakazujúcou, a dispozitívnej normy s dovoľujúcou. V predchádzajúcom príspevku som sa chtiac-nechtiac dopustil podobného posunu. Z hľadiska vágnosti formulácie § 2 OZ, ktorý stanovuje kritériá kogentnosti a dispozitívnosti jednotlivých ustanovení OZ, môže byť táto redukcia v istom zmysle opodstatnená, pokiaľ ide o stotožnenie prikazujúcej, resp. zakazujúcej a kogentnej normy. V príspevku som uviedol, že
"komentátori totiž nezriedka uvádzajú, že ak určité ustanovenie Občianskeho zákonníka obsahuje slovo "musí", jedná sa o výslovný zákaz odchýliť sa od neho(...)."
1) Pokiaľ však ide o stotožnenie oprávňujúcej a dispozitívnej normy, nie je táto redukcia správna. Ani pokiaľ ide o stotožnenie prikazujúcej, resp. zakazujúcej a kogentnej normy, snáď nie je presná. Z hľadiska precíznosti treba povedať, že pri analýze ustanovenia § 582 sú namieste dve, v zásade samostatné otázky:
1.
Zakazuje toto ustanovenie vypov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).