Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

XXI. Karlovarské právnické dni (správa z konferencie)

XXI. Karlovarské právnické dni (správa z konferencie)
Mgr.
Ľubomír
Zlocha
V dňoch 12 - 14. júna 2013 sa v Karlových Varoch, v kongresových priestoroch hotela Thermal, uskutočnil v poradí už XXI. ročník medzinárodnej právnickej konferencie "Karlovarské právnické dny - Karlsbader Juristentage", organizovaný hlavným organizátorom - spoločnosťou Karlovarské právnické dny na čele s prezidentom spoločnosti prof. Dr. Friedrichom Graf von Westphalenom a viceprezidentom JUDr. Vladimírom Zoufalým. Jedným zo spoluorganizátorov bol aj Ústav štátu a práva SAV.
Na konferencie sa zúčastnilo 150 účastníkov z Českej republiky, Slovenska, Rakúska a Nemecka. Môžeme povedať, že program XXI. konferencie nemal jednoznačne vymedzenú jednotiacu tému, ktorá by bola predmetom konferencie. Výnimkou bol snáď úvodný deň konferencie, ktorý bol venovaný celkom novej právnej úprave občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov vo svetle nového českého občianskeho zákonníka (ďalej len "NOZ"), ktorý je zavŕšením niekoľkoročnej snahy o rekodifikáciu občianskeho práva v Českej republike, a nového zákona o obchodných korporáciách (ďalej len "ZOK"). Konferencia bola jednou z posledných príležitostí k spoločnému zamysleniu sa nad prípadnou možnosťou odstránenia pretrvávajúcich nejednoznačností v súvislosti s aplikáciou nového českého občianskeho zákonníka a zákona o obchodných korporáciách, ktoré nadobudnú účinnosť k 1. januáru 2014.
Konferencia začala privítaním účastníkov a po oficiálnom otvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).