Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bezúhonnosť pedagogického zamestnanca (ZSP 11/2024)

§ 6 ods. 1 písm. b) a § 9 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Pedagogického zamestnanca právoplatne odsúdeného za úmyselný trestný čin nemožno považovať za bezúhonného, i keď ním spáchaný trestný čin nesúvisel s výkonom pedagogickej činnosti.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Cdo/219/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).