Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dovolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie

ZSP 12/2021
§ 161 ods. 2, § 239 ods. 1, § 248, § 419 Civilného sporového poriadku
Uznesenie, ktorým bolo podľa § 248 Civilného sporového poriadku rozhodnuté o sťažnosti strany sporu, ktorou napadla rozhodnutie vydané súdnym úradníkom, je rozhodnutím súdu prvej inštancie.
Najvyšší súd nie je funkčne príslušný na rozhodnutie o dovolaní proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 206/2019
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením 8. januára 2018, ktoré vydal súdny úradník, rozhodol tak, že a/ exekúciu vedenú oprávnenou voči povinnému zastavil v časti vymáhaného nároku vo výške 59,32 eur a b/ v zostávajúcej časti návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol ako nedôvodný.
Povinný podal proti uvedenému uzneseniu sťažnosť.
Okresný súd sťažnosť povinného zamietol.
Povinný podal dovolanie proti uzneseniu, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).