Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

EUROJUST

EUROJUST
EUROJUST (
The European Union‘s Judicial Cooperation Unit
) je orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s výnimkou platov a príjmov národných členov a asistujúcich osôb, ktorých náklady hradia domovské členské štáty.
EUROJUST bol založený Rozhodnutím Rady číslo 2002/187/JHA, v zmysle Rozhodnutia Rady číslo 2009/426/JHA zo 16. decembra 2008. Má za úlohu zvýšiť účinnosť vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní pri riešení závažnej cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti a rýchle a účinné stíhanie zločincov. Víziou EUROJUST-u je byť kľúčovým hráčom a odborným centrom na justičnej úrovni v oblasti účinného boja proti organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti v Európskej únii.
Ciele EUROJUST-u
Cieľom je stimulovať a zdokonaľovať koordiná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).