Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Evidencia zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru (ZSP 8/2022)

§ 11 ods. 1, 2, § 13 ods. 1 písm. a) až d), § 16 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
§ 3 ods. 1, 5, 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ 461 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Okresný úrad v konaní o evidencii zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru je povinný zisťovať či boli splnené hmotnoprávne ako aj procesnoprávne podmienky podľa zákona o poľovníctve v nadväznosti na hmotnoprávne podmienky podľa Občianskeho zákonníka; len ak zistí, že boli splnené, zmluvu zaeviduje.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžk/12/2019
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).