Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná reforma - správne súdnictvo a súdny precedens de lege ferenda

Žijeme v období krízy legislatívy a právneho pozitivizmu, v ktorom zákon ako základný prameň správneho práva nie je bez výkladu spôsobilý plniť svoju regulačnú funkciu. Zreteľne sa to prejavuje najmä v období núdzového stavu a sanitárnej krízy Covid 19, keď zdrojom výkladu práva sa stávajú tlačové konferencie predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, rozličné formy otázok a odpovedí v médiách, sociálne siete Facebook, Twitter a mediálne komentáre politikov. Tieto všetky prostriedky sa snažia "vypomáhať" štátu a verejnosti prekladajú návod ako sa má občan správať v zmysle zákona.
Cieľom príspevku je načrtnúť rozvojové aspekty správneho súdnictva so zameraním sa na okruh prameňov správneho práva. Čerpám z poznatkov sudcu zaoberajúceho sa súdnym prieskumom zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy. Pravidelne vyskytujúce sa právne problémy ma priviedli k zovšeobecneniu poznatkov.
Zákon obsahuje iba abstraktné pravidlá, ktoré pre svoju aplikáciu nevyhnutne potrebujú výklad. Zákon pracuje iba s hypotézami. Nemôže obsiahnuť všetky detaily právnych vzťahov, ktoré sa pri jeho aplikácii môžu vyskytnúť. Detaily musia byť vždy interpretované. Detaily sa rodia a objavujeme ich spravidla až v okamihu aplikácie zákona. Vtedy zreteľne zistíme, čo zákonodarca opomenul, nepresne alebo neúplne vyjadril a čo musí byť nahradené výkladom, prípadne ďalšou novelizáciou zákona. Pokusy dotvárať detaily zákona jeho následnými novelizáciami vyvolávajú potrebu ďalších novelizácii.
V rámci súdnej kontroly zákonnosti budú správne súdy musieť vyriešiť nahromadené množstvo individuálnych sporov občanov so štátom, ktoré sa odlišujú iba okruhom účastníkov konania. Meritórny problém bude rovnaký, pretože
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).