Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kasačná sťažnosť (ZSP 18/2023)

§ 135 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

§ 440, § 445, § 449, § 461 Správneho súdneho poriadku

Ak sú v kasačnej sťažnosti uvedené nové skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli uplatnené v správnom konaní ani v správnej žalobe, kasačný súd k týmto sťažnostným dôvodom nemôže prihliadať, keďže pri rozhodovaní o kasačnej sťažnosti je pre kasačný súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 1Sžk/51/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).