Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Limity konania likvidátora (5/2022)

§ 70 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. septembra 2020
§ 72 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30. septembra 2020
§ 75b ods. 3 Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. októbra 2020
Konanie o vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným sa netýka účelu likvidácie a nesúvisí ani s procesom likvidácie. Plná moc udelená advokátovi v takomto konaní štatutárnym orgánom spoločnosti zostáva v platnosti aj po ustanovení likvidátora do funkcie, a jej následné odvolanie likvidátorom je neúčinné.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Obdo/47/2020
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).