Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poistné plnenie a príčinná súvislosť (ZSP 3/2023)

§ 788 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka
§ 797 Občianskeho zákonníka
§ 806 Občianskeho zákonníka
§ 799 Občianskeho zákonníka
§ 809 Občianskeho zákonníka

Z kogentnej úpravy § 809 Občianskeho zákonníka vyplýva, že v prípade vzniku poistnej udalosti a súčasného zistenia porušenia povinností zo strany poisteného, je nutné skúmať, či medzi vedomým porušením povinnosti a poistnou udalosťou je príčinná súvislosť, t. j. či dané porušenie povinnosti mohlo prispieť k vzniku poistnej udalosti alebo k zväčšeniu rozsahu jej následkov.

Poisťovateľ je následne oprávnený poistné plnenie len primerane znížiť, nie odmietnuť ho.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 45/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).