Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poriadková pokuta (ZSP 19/2024)

§ 70 Trestného poriadku
§ 253 ods. 1 Trestného poriadku
Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 36/11/2013 zo 4. novembra 2013

Vážnosť situácie, ktorá sa odohráva v súdnej sieni a dôstojnosť súdneho pojednávania si zaslúžia primerané formálne oblečenie (kravatu alebo motýlik) nielen zo strany sudcov a prokurátora, ale aj zo strany obhajcu, ktorý aj tým môže preukázať svoju kultúrnu, spoločenskú, morálnu i profesionálnu vyspelosť a úctu nielen k súdu a súdnej sieni, ale najmä ku svojmu klientovi.

Uznesenie predsedu senátu Krajskéhosúdu v Žiline, sp. zn. 1To/109/2007

SKUTKOVÝ STAv
Predseda senátu Krajského súdu v Žiline uznesením sp. zn. 1Tdo/60/2022 z 5. októbra 2022 rozhodol tak, že podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku uložil obhajcovi JUDr. V. Z. poriadkovú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) Sk.
Z odôvodnenia

„Krajský súd v rámci konania o odvolaní podanom obžalovaným D. S. proti rozsudku Okresného súdu Martin, sp. zn.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).