Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Procesnoprávne účinky vyhlásenia konkurzu

14/2015
Procesnoprávne účinky vyhlásenia konkurzu
§ 7 a § 47 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Procesnoprávnym dôsledkom vyhlásenia konkurzu (§ 47 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je skutočnosť, že v prerušených konaniach možno pokračovať len na návrh správcu, pričom správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
3 M Cdo 16/2014
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom odporkyni uložil povinnosť navrhovateľke do troch dní zaplatiť sumu 510 €, ktorú zamestnanec odporkyne prijal od navrhovateľky ako zálohu na dodávku a montáž plastových okien, parapiet a žalúzií, dodávka však v dohodnutej lehote nebola zrealizovaná.
Generálny prokurátor SR (ďalej len "generálny prokurátor") na podnet správkyne konkurznej podstaty odporkyne podal mimoriadne dovolanie, ktorým napadol predmetný rozsudok s tým, že ním bol porušený zákon.
Poukázal na to, že ešte pred vydaním tohto rozsudku bol uznesením okresného súdu z 28. februára 2013 vyhlásený n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).