Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spotrebná daň z minerálneho oleja (ZSP 8/2023)

§ 12 ods. 2 písm. a), § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 68 ods. 2, ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
§ 190, § 461 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov zakotvuje rigoróznu úpravu spôsobov vzniku daňovej povinnosti osobe a určenie platiteľa dane, stanovujúc vyvrátiteľnú právnu domnienku zakladajúcu postavenie platiteľa vzniknutej daňovej povinnosti osobe, u ktorej sa minerálny olej nachádzal, ak táto osoba nevedela preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, bez ohľadu na to, či s olejom nakladala ako s vlastným.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2Sžfk/46/2019

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).