Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sudca - spravodajca a súd nesprávne obsadený (ZSP 3/2022)

§ 3 ods. 3 a 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 16 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 420 písm. e) Civilného sporového poriadku
Skutočnosť, že pri rozhodovaní vo veci na odvolacom súde bol sudcom spravodajcom člen odvolacieho senátu, ktorého riadiaci predseda tohto senátu pôvodne nepoveril jej referovaním, ešte sama osebe neznamená, že vo veci rozhodol súd nesprávne obsadený podľa ustanovenia § 420 písm. e) Civilného sporového poriadku.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/213/2020
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).