Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov podľa § 4 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (ZSP 7/2022)

§ 4 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)
§ 115 Trestného poriadku (primerane)
I. Zákonnosť a procesná použiteľnosť informácií získaných použitím informačno-technických prostriedkov (ďalej len "ITP") sa odvodzuje od zákonného rozhodnutia príslušného orgánu o použití ITP a nie od operatívnych či spravodajských informácii, ktoré viedli príslušný orgán k vydaniu súhlasov na použitie ITP. Rozhodnutia - vydanie súhlasu na použitie ITP, resp. jeho predĺženie - nie sú rozhodnutím o vine, ale sú podkladom na použitie jedného z viacerých procesných prostriedkov, slúžiacich na odhaľovanie trestnej činnosti a jej prípadných páchateľov. Nemožno považovať za právne udržateľné, aby podmienkou na vyslovenie zákonnosti súhlasu na použitie ITP bolo preskúmavanie podkladov (operatívneho spisu, spravodajského spisu) slúžiacich na rozhodnutie aj zo strany obhajoby. Je to tak z dôvodu, že súd (nie obvinený, resp. obhajca a ani prokurátor) a jeho prieskum predloženého materiálu je garantom, že použitie ITP je opodstatnené.
II. Pokiaľ mal obvinený alebo jeho obhajca v priebehu trestného stíhania možnosť oboznámiť sa so súhlasom sudcu na použitie ITP vydanom podľa § 4 ods. 1 z. č. 166/2003 Z.z., potom neodtajnenie súhlasu na použitie ITP s cieľom jeho založenia do spisu ako neutajovanej prílohy a jeho nevykonanie na hlavnom pojednávaní, resp. verejnom zasadnutí aj za prítomnosti verejnosti nenapĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Tento dovolací dôvod nenapĺňa ani neodtajnenie podkladového materiálu slúžiaceho súdu na rozhodnutie o súhlase na použitie ITP - žiadosti na vydanie súhlasu na použitie ITP a operatívneho spisu polície pre účely obhajoby.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Tdo/75/2019
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).