Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uplatňovanie práva EÚ v členských krajinách

Uplatňovanie práva EÚ v členských krajinách
Účinné uplatňovanie právnych predpisov je nevyhnutné ak sa má zaručiť, aby občania a podniky mohli využívať výhody, ktoré im vyplývajú z práva Európskej únie (EÚ). Často, keď sa do popredia dostanú otázky ako sú napr. emisné skúšky vozidiel, nelegálne skládky odpadu alebo bezpečnosť a ochrana dopravy, problémom nie je neexistencia právnych predpisov EÚ, ale skôr to, že sa právo EÚ neuplatňuje správne a účinne. Aj vnútorný trh EÚ je naďalej tým najcennejším, čo Európa ponúka. Európska komisia (EK) je odhodlaná prostredníctvom kontrol vykonávania pravidiel jednotného trhu EÚ zabezpečiť, aby občania a podniky mohli mať každodenne prospech zo slobody žiť, pracovať a obchodovať v 28 členských štátoch.
Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ vypovedá o tom, ako EK monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2016. Z prehľadu zverejnených výsledkov jednotného trhu vyplýva, že kým sa väčšina prekážok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).